Restablir la Contrasenya

Política de Cookies

15 de setembre de 2021 per JM

CAT

Definició i funció de les cookies: és un arxiu que es descarrega al dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten en una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer lusuari.

Tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web:

Us informem que podem utilitzar cookies al vostre equip a condició que l’usuari hagi donat el seu consentiment, excepte en els supòsits en què les cookies siguin necessàries per a la navegació pel nostre lloc web. En cas que presti el seu consentiment, podrem utilitzar cookies que ens permetran tenir més informació sobre les preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

Tipus de Cookies:

• Cookies tècniques i de personalització: necessàries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Les primeres permeten a lusuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que hi ha, i les segones permeten accedir a lusuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides. S’utilitzen cookies per a l’idioma, per al gestor de continguts i per al manteniment de sessió quan cal. Si es desactiven aquestes cookies, es podria no rebre correctament els continguts del lloc web.

• Cookies analítiques, ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, permeten fer el seguiment i l’anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven aquestes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant, sens perjudici que la informació captada per aquestes cookies sobre l’ús del nostre web i sobre el contingut permet millorar els nostres serveis.

• Cookies de xarxes socials externes, que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.)

• Cookies de publicitat: aquest tipus de cookies permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim. Poden ser tractades per nosaltres o per tercers i ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta d’espais publicitaris que hi ha a la web. Entre altres, s’emmagatzema la durada o la freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb aquestes, o els patrons de navegació i/o comportaments de l’usuari, ja que ajuden a conformar un perfil d’interès publicitari.

COOKIES UTILITZADES A LA NOSTRA WEB

NOMSIGNIFICATCADUCITATNECESSARIAOPCIONAL
_galiGoogle Analyticsnomés durant la sessió
si
_gatGoogle Analytics només durant la sessió
si
_gidGoogle Analytics1 dia
si
_gaGoogle Analytics2 anys
si
complianz_consent_statusmostrar cookies1 anysi
complianz_policy_idmostrar cookies1 anysi

COM ES DESHABILITEN LES COOKIES ALS NAVEGADORS?

L’usuari pot, en qualsevol moment, permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del navegador instal·lat al vostre ordinador:

• Chrome Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privadesa -> Configuració del contingut

Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

• Explorer Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració

Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

• Firefox: Eines ->Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada

Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

• Safari Preferències -> Seguretat

Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador

La desactivació de les cookies no impedeix la navegació pel lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i, per tant, la vostra experiència de navegació podrà ser menys satisfactòria.

RETIRAR EL CONSENTIMENT

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la Política de Cookies, i podrà eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip a través dels ajustaments i configuracions del seu navegador d’Internet, indicats anteriorment, així com accedint al nostre panell de configuració:

CONFIGURAR COOKIES

Aquesta Política de Cookies es podrà modificar quan així ho exigeixi la legislació vigent en cada moment o quan hi hagués alguna variació en el tipus de cookies utilitzades al lloc web. Per això, us recomanem revisar aquesta política cada vegada que accediu al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies.

CAST

Definición y función de las cookies: es un archivo que se descarga en su dispositivo al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten en una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, se pueden utilizar para reconocer el usuario.

Tipo de cookies que utiliza esta página web:

Le informamos de que podemos utilizar cookies en su equipo a condición de que el usuario haya dado su consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias para la navegación por nuestro sitio web. En caso de que preste su consentimiento, podremos utilizar cookies que nos permitirán tener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad con sus intereses individuales.

Tipos de Cookies:

• Cookies técnicas y de personalización: necesarias o convenientes para la prestación de determinados servicios. Las primeras permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de los diferentes servicios que hay, y las segundas permiten acceder al usuario al servicio con algunas características de carácter general predefinidas. Se utilizan cookies para el idioma, para el gestor de contenidos y para el mantenimiento de sesión cuando es necesario. Si se desactivan estas cookies se podría no recibir correctamente los contenidos del sitio web.

• Cookies analíticas, ya sea porque son tratadas por nosotros o por terceros, permiten hacer el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios. Si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando, sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre su contenido permite mejorar nuestros servicios.

• Cookies de redes sociales externas, que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.)

• Cookies de publicidad: este tipo de “Cookies” permiten ampliar la información de los anuncios mostrados a cada usuario anónimo. Pueden ser tratadas por nosotros o por terceros y nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de espacios publicitarios que hay en la web. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del usuario, puesto que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario.

COOKIES UTILIZADAS EN NUESTRA WEB

NOMBRESIGNIFICADOCADUCIDADNECESARIAOPCIONAL
_galiGoogle Analyticssólo durante la sesión
si
_gatGoogle Analyticssólo durante la sesión
si
_gidGoogle Analytics1 día
si
_gaGoogle Analytics2 años
si
complianz_consent_statusmostrar cookies1 añosi
complianz_policy_idmostrar cookies1 añosi

¿CÓMO SE DESHABILITAN LAS COOKIES EN LOS NAVEGADORES?

El usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la modificación de los parámetros de configuración del navegador instalado en su ordenador:

• Chrome Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración del contenido

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

• Explorer Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

• Firefox: Herramientas ->Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

• Safari Preferencias -> Seguridad

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador

La desactivación de las cookies no impide la navegación por el sitio web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia de navegación podrá ser menos satisfactoria.

RETIRAR EL CONSENTIMIENTO

El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política de Cookies, y podrá eliminar las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet, indicados anteriormente, así como accediendo a nuestro panel de configuración:

CONFIGURAR COOKIES

La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el sitio web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

  • Cerca Avançada

    Més Opcions de Cerca