Restablir la Contrasenya

Avís Legal

15 de setembre de 2021 per JM

CAT

OBJECTE:

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, amb NIF G55518740, i amb domicili a Passeig Rafael Campalans, 10, 43830 Torredembarra (Espanya); amb correu electrònic de contacte [email protected]

A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels links (enllaços) i connexions existents.

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA es reserva el dret de modificar aquesta política a discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts són titularitat d´ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la web l´existència de drets o responsabilitat d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA sobre aquests, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part d´ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, llevat que es manifesti de forma expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, no es fa responsable de la possible mancança d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o fer cap acció, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari, quedant prohibit a tots els efectes qualsevol tipus d’actuació en perjudici d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

RESPONSABILITAT:

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris de la present pàgina Web, o qualsevol altra, per l´ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través seu.

SERVEI:

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA es reserva el dret de suspendre l´accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d´accés, com la totalitat o part dels continguts que s’hi inclouen.

PROTECCIÓ DE DADES:

Introducció: Amb la informació que us proporcionarem a continuació, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA vol que conegueu quina és la política de privadesa aplicada en relació amb les vostres dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la seva responsabilitat són tractades d´acord amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: s’aplicaran les preceptives mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Informació bàsica que s’amplia més endavant:

Responsable: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA

Finalitat: Gestió de la relació entre responsable i interessat quant a la gestió dels serveis i informació oferts.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: Les vostres dades només podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets: Accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s’especifiquen a la informació ampliada.

Informació ampliada:

Responsable: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA

NIF: G-55518740

Direcció: C/ Passeig Rafael Campalans, 10, 43830 Torredembarra

Contacte: …………………………..

Delegat de Protecció de Dades: no existeix, en no ser preceptiu.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: no existeix, en no ser preceptiu.

Finalitats:

Les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(a) Us informem que les dades personals que ens faciliteu i les que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA i seran destinades exclusivament a la gestió de la relació entre responsable i interessat quant als serveis i informació oferts.

(b) Contacte, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic a alguna de les adreces de correu electrònic de contacte existents a la web, o omple algun dels formularis (tret que la finalitat sigui alguna altra de les especificades a aquest apartat), s’utilitzaran les vostres dades per a la gestió del vostre contacte o realització d’algun tràmit amb nosaltres, ja sigui per a una consulta, suggeriment, concretar cita prèvia, sol·licitud d’informació i/o servei, sol·licitar un catàleg, inscripció a actes o activitats, gestionar la queixa, reclamació o denúncia, o per qualsevol altre motiu conseqüència del contacte o tràmit realitzat per part seva.

(c) Part privada de la web, Oficina Virtual: per gestionar l’accés i l’ús de la part privada de la Web.

(d) Per a la gestió del servei de correu electrònic.

(e) Xarxes socials: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA posa en el seu coneixement que és present a xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o fent qualsevol acció de connexió a les xarxes socials) de la pàgina web a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d’ús, Polítiques de privadesa i altres normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-ho d´activitats d´ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA o de tercers que puguin estar relacionades activitat, així com per qualsevol altra que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(f) Podran existir altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que puguin aparèixer, les quals seran complementàries i, en cas necessari, s’aplicarà aquest avís legal i de privadesa.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.

Les dades es conservaran durant tot el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.

Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir, sempre en els termes legalment establerts.

Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que ho identifiqui, a ASSOCIACIÓ D´ ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, amb domicili a Passeig Rafael Campalans, 10, 43830 Torredembarra; i amb correu electrònic de contacte ………… També té dret a formular reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea us permetran deixar el lloc d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA. Els llocs enllaçats no estan controlats per ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, i aquest no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es troba a qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs.

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no es fa responsable d´actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat.

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA només us està proporcionant aquests enllaços per a la vostra comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l´aprovació del lloc per part d´ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA.

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta Web. Aquests “links” no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació i, per això, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no serà responsable del resultat obtingut a través d´aquests enllaços.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l´ús d´aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Vendrell (Tarragona) en cas que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol.

L’accés a la pàgina web d’ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA implica l´acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.


CAST

OBJETO:

La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer y permitir el acceso al público a la información relativa a los contenidos y actividades de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, con NIF G55518740, y con domicilio en Passeig Rafael Campalans, 10, 43830 Torredembarra (España); con correo electrónico de contacto [email protected]

Además, se posibilita el acceso a otras informaciones, productos y servicios de entidades diferentes a la de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, así como aquellas que devienen accesibles a través de los “links” (enlaces) y conexiones existentes. 

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA se reserva el derecho de modificar la presente política a su discreción.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Los derechos de propiedad intelectual de la página de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, su código fuente, diseño, estructuras de navegación, bases de datos y los diferentes elementos en ella contenidos son titularidad de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, especialmente, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, de acuerdo con la legislación española y de la Unión Europea aplicable.

Respecto a las eventuales citas de productos y servicios de terceros, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la web la existencia de derechos o responsabilidad de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA sobre los mismos, como tampoco apoyo, patrocinio, o recomendación por parte de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, salvo que se manifieste de forma expresa.

CONTENIDOS:

Todos los contenidos facilitados en este Web han sido elaborados con información procedente tanto de fuentes internas de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, como de fuentes externas a la propia entidad, motivo por el cual ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, no se hace responsable de la posible carencia de actualización o inexactitud de la información perteneciente a estas fuentes externas, respondiendo únicamente por aquellos contenidos provenientes directamente de sus fuentes internas y debidamente identificados con su Copyright. Por eso, antes de tomar ninguna decisión o realizar ninguna acción, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA recomienda al usuario la comprobación de la información recibida con otra fuente.

Se facilita a través de este Web información sobre servicios destinados al conocimiento público que, en todo caso, se sujetarán a los términos y condiciones expresamente detallados en cada momento y que son accesibles desde esta página Web, los cuales se sujetarán a las diferentes disposiciones legales de aplicación.

ACCESO Y USO:

Tanto el acceso a esta página Web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en la misma, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice.

Las condiciones de acceso a esta Web estarán supeditadas a la legalidad vigente y los principios de la buena fe y uso lícito por parte del usuario de la misma, quedando prohibido a todos los efectos cualquier tipo de actuación en perjuicio de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA o de terceros.

Se considerará terminantemente prohibido el uso de la presente página Web con finalidades ilegales o no autorizadas.

RESPONSABILIDAD:

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no se hace responsable por ningún tipo de daño que pudieran ocasionar los usuarios de la presente página Web, o a cualquier otra, por el uso ilegal o indebido de la misma, o de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella.

SERVICIO:

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA se reserva el derecho de suspender el acceso a su página Web, sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier otra índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmente tanto las condiciones de acceso, como la totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos.

PROTECCIÓN DE DATOS:

Introducción: Con la información que le proporcionaremos a continuación, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA quiere que usted conozca cuál es la política de privacidad aplicada en relación con sus datos personales.

Cumplimiento de la normativa de protección de datos: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA cumple todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos personales, y todos los datos bajo su responsabilidad son tratados de acuerdo con las exigencias legales.

Medidas de Seguridad: se aplicarán las preceptivas medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, que garanticen la confidencialidad de los datos.

Información básica que se amplía más adelante:

Responsable: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA

Finalidad: gestión de la relación entre responsable e interesado en cuanto a la gestión de los servicios e información ofrecidos.

Legitimación: consentimiento del interesado.

Destinatarios: sus datos sólo podrán ser comunicados a terceros para el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que puedan existir.

Derechos: acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos adicionales que se especifican en la información ampliada.

Información ampliada:

Responsable: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA

NIF: G-55518740

Dirección: C/ Passeig Rafael Campalans, 10, 43830 Torredembarra

Contacto: …………………………..

Delegado de Protección de Datos: no existe, al no ser preceptivo.

Contacto del Delegado de Protección de Datos: no existe, al no ser preceptivo.

Finalidades: 

Las finalidades para las cuales se tratarán los datos que nos faciliten serán las siguientes:

(a) Le informamos que los datos personales que nos facilite y aquellos que sean obtenidas de sus relaciones con nosotros, serán incorporados a un fichero o ficheros, responsabilidad de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA y serán destinados exclusivamente a la gestión de la relación entre responsable e interesado en cuanto a los servicios e información ofrecidos.

(b) Contacto, trámites, inscripciones: si nos remite un correo electrónico a alguna de las direcciones de correo electrónico de contacto existentes en la web, o rellena alguno de los formularios (a no ser que la finalidad sea alguna otra de las especificadas en este apartado), se utilizarán sus datos para la gestión de su contacto o realización de algún trámite con nosotros, ya sea para una consulta, sugerencia, concretar cita previa, solicitud de información y/o servicio, solicitar un catálogo, inscripción a actos o actividades, gestionar la queja, reclamación o denuncia, o por cualquier otro motivo consecuencia del contacto o trámite realizado por su parte.

(c) Parte privada de la web, Oficina Virtual: para gestionar el acceso y uso de la parte privada de la Web.

(d) Para la gestión del servicio de correo electrónico.

(e) Redes sociales: ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA pone en su conocimiento que está presente en redes sociales. El tratamiento de los datos que se haga de las personas que se hagan seguidoras (y/o establezcan un vínculo o realizando cualquier acción de conexión a las redes sociales) de la página Web a las redes sociales se regirá por este apartado, el aviso legal de la Web, así como por aquellas Condiciones de uso, Políticas de privacidad y otras normativas de acceso, uso y similares, que pertenezcan a la red social que corresponda. ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA tratará los datos que nos facilite haciéndose seguidor con la finalidad de administrar correctamente su presencia en la red social que corresponda, informarlo de actividades de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA o de terceros que puedan estar relacionadas con su actividad, así como por cualquier otra que las normativas de las redes sociales puedan permitir.

(f) Podrán existir otras cláusulas de protección de datos a la Web y/o a los formularios que puedan aparecer, las cuales serán complementarias y, en caso necesario, se aplicará el presente aviso legal y de privacidad. 

Legitimación: la base legal es el consentimiento del interesado.

Los datos se conservarán durante todo el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad.

Destinatarios: sus datos sólo podrán ser comunicados a terceros para el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que puedan existir, siempre en los términos legalmente establecidos.

Derechos de los afectados: en caso necesario, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos, dirigiéndose por escrito o por correo electrónico y acompañando copia de documento oficial que lo identifique, a ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, con domicilio en Passeig Rafael Campalans, 10, 43830 Torredembarra; y con correo electrónico de contacto ………… También tiene derecho a formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no enviará por correo electrónico comunicaciones publicitarias que no hayan sido autorizadas por los usuarios. Cuando ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA disponga del consentimiento expreso del destinatario a recibir comunicación comercial mediante correo electrónico, la palabra “publicidad” aparecerá en el inicio del mensaje.

ENLACES A PÁGINAS DE TERCEROS:

Los enlaces en este área le permitirán dejar el lugar de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA. Los lugares enlazados no están controlados por ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA, y éste no se hace responsable de los contenidos de ningún link, ni de ningún enlace que se encuentre en cualquier lugar enlazado, ni de ningún cambio o actualización de tales lugares.

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no se hace responsable de actos de “webcasting” o cualquier otra forma de transmisión efectuada desde cualquier lugar enlazado.

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA sólo le está proporcionando estos enlaces para su comodidad y aprovechamiento, y la inclusión de cualquier enlace no implica la aprobación del lugar por parte de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA.

ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA informa que la función de los “links” o enlaces que aparecen en sus páginas es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta Web. Estos “links” no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los lugares de destino y, por eso, ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA no será responsable del resultado obtenido a través de estos enlaces.

GENERALES:

Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA será aplicable la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de esta página Web, los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario, y los de Vendrell (Tarragona) en el supuesto de que éste resida fuera del territorio del estado español.

El acceso a la página Web de ASSOCIACIÓ D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE TORREDEMBARRA implica la aceptación de todas las condiciones anteriormente expresadas.

  • Cerca Avançada

    Més Opcions de Cerca